U heeft niets in uw winkelwagen.

Zoeken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

 

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van Groothandel Kanters BVBA
Contactgegevens: Heikant, 21, 3930 Achel, België
Adres maatschappelijk zetel: Heikant, 21, 3930 Achel, België
Telefoon: +32 (0)11 64 12 89 E-mail: info@kanters.be

 

Ondernemingsnummer: BTW BE 0473 231 821

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kanters Haar- en Nagelstyling of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Kanters Haar-en Nagelstyling levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn,  zal Kanters Haar- en Nagelstyling de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Kanters Haar- en Nagelstyling kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Alle aangeboden  artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor de gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Wij houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze internetverkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding en betaling van de bestelling.

 

Kanters Haar-en Nagelstyling BVBA kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. In geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout, … ) van een onjuiste prijs, die zonder twijfel ongeloofwaardig is, heeft u het recht te kiezen om  van de verkoop af te zien of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

 

Beschikbaarheid, wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product geleverd kan worden. Als producten uit een bestelling niet meer beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd. Als producten uit een bestelling niet meer beschikbaar zijn, stellen wij u voor een product van gelijkwaardige prijs en kwaliteit op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot terugbetaling van het genoemd product.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kanters Haar- en Nagelstyling geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

 

 

Wat is het privacybeleid van Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA?


Uw belangen worden gewaarborgd.


Indien u geen documenten meer van www.kanters.bewenst te ontvangen, dan kan u dit aan ons melden. Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA,  Heikant, 21, 3930 Achel, België.

 

Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.  

 

Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA  leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en heeft het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen (wijzigingen kunnen aangevraagd worden per brief gericht aan Kanters Haar-en Nagelstyling BVBA, Heikant, 21, 3930 Achel, België)

 

De verzamelde gegevens worden gebruik om volgende diensten te leveren:


Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalmethode nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij www.kanters.be zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, geeft Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen indien u dit niet wenst. Het volstaat om te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief die u krijgt en u uit te schrijven.

 

Als u bij www.kanters.be een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw kanters.be account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een commentaar te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

 

Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA verkoopt uw gegevens niet


Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kanters Haar- en Nagelstyling gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Kanters Haar- en Nagelstyling geen cookies ontvangt.

Door het gebruiken van deze site, gaat u akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door Kanters Haar- en Nagelstyling BVBA van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.
Kanters Haar- en Nagelstyling kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor meningen van derden gepubliceerd op de site.